A sikerorientált versenyző

Készítette:
Voda Viktória

Edzés/verseny: A kettő között jelentős kapcsolat, összefüggés van. De jelentős különbségeket is tartalmaz, ami általában pszichológiailag mutatkozik meg. Két variáció lehetséges: edzésszerű verseny és versenyszerű edzés. A variációkat a különbségek kiegyenlítésére irányuló törekvés hozta létre. Edzéseken a sportoló képzeletbeli ellenfelekkel találkozik. Van amikor a teljesítményt tekinti annak. A versenyen azonban az ellenfél nem képzeletbeli, hanem valóságos. Ezért a verseny mindig új helyzetet teremt. Az edzéseken a sportolót az edzője vezeti, tanácsaival segíti. A versenyen magára marad saját tapasztalataival, gondolataival, majd rákényszerül önállóan megoldani a jelenlegi feladatokat. Már maga az a tény, hogy a verseny a nyilvánosság előtt zajlik, sokkal agresszívabban, stresszesebben hat a versenyzőre, teljesen leblokkolja. Tehát a verseny mindenképpen testi és lelki erőfeszítést von maga után, bár ismétlődésük szokottabbá teszi ezt az érzést, mégis újra és újra le kell győzni hatásukat.
Siker/kudarc: A kutatók a teljesítmény szempontjából a személyiséget tartották a legfontosabbnak. A teljesítményképességet az érzelmek döntő mértékben befolyásolják. A siker és kudarc élménye, a leglényegesebb érzelmi tényező, ami befolyásolja a sportoló teljesítőképességét az edzésen és a versenyen egyaránt. A siker-, és a kudarcélmény nemcsak az edzés-, illetve versenykövetelménytől függ, hanem a tőle független következmények nagyságától, és a saját teljesítmény elvárásától is. Sikerélmények akkor keletkeznek, ha a sportolók feladatokat oldanak meg, nehézségeket küzdenek le, ami a teljesítőképességükhöz tartozik. A siker és kudarcélmény szempontjából lényeges tényező a sportoló saját teljesítményelvárása. Sikeres versenyzőtípus: a kitűzött eredmény az elvárt felett van, vagy azt eléri, akkor a sportoló sikert él át. Kudarckerülő versenyzőtípus: az elvárt eredmény alatt van, akkor gyakran a kudarc a veszteség érzése kerekedik a sportoló fölé. A kudarc elfogadása önbizalom romboló, egy idő után határtalan kedvtelenséget mutat a sport felé, ha az alany le nem győzi ezt az érzést, és nem a sportért fogja folytatni. Sikeres versenyzőnek mondjuk azokat, akik az egészséges célratörés jellemez, készek erőfeszítésre, saját magához képest kemény, az edzéseken törekszik a tökéletességre. Ez pozitív. Negatív értelemben úgy hat, mint szerénytelenség, ami elégedetlenséghez, tehetetlenséghez vezet. Vannak olyan sportolók, akik többszöri kudarc után igényszintjükkel elégedetlenek, bizonyítatlanok és gátoltak. A sikerélmény megszilárdítja az önbizalmat, a kudarcélmény megrendíti. Amikor versenyzek, teljesen kikapcsol az agyam, és ösztönösen cselekszem. A végén fölállunk, és megjegyzem magamban, hogy rám emeljék a zászlót. De nem tudom mi zajlik le egy másik emberben. ,,Harcművészet: harc - legyőzöm saját gyengeségeimet - művészet: testi és szellemi tökéletesedésre való őszinte törekvésünket jelenti”